#maailmanaba
#maailmanaba on Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhääling. www.evn.ee Twitter: @eestivalisnk
Saatejuhid
Harri Tiido, Raivo Vare, Marko Mihkelson
Episoodid
Orbáni Ungari ja selle siirded Euroopas
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba uues episoodis tuleb seekord juttu Viktor Orbáni juhitud Ungarist ning tema mõjust Eurooopa Liidus toimuvale.  Kuidas mõista Ungaris toimuvat ning millised on paremäärmusluse v äljavaated  põhiseaduslike institutsioonide tasalülitamiseks teistes riikides. Saates arutlevad teema üle Harri Tiido, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet ja fennougristina Ungarit hästi tundev Tõnu Seilenthal.
Täna 43 m
Miks vajab diktaator Putin valimisi?
Venemaa on puhtakujuline diktatuuririik, kus poliitilisi protsesse juhitakse ühest kanalist ning kus poliitilised parteid on muudetud sisuliselt presidendi administratsiooni allüksusteks. Diktatuuririigis toimuvad "valimised" on juba eos võlts meelepett, kuid vajalikud diktaatori legitiimsuse kinnitamiseks oma eliidi seas ning rahvusvaheliste liitlaste hulgas. Uues episoodis arutlevad Harri Tiido, Jaanika Merilo, Raivo Vare ja Marko Mihkelson muu hulgas ka selle üle, mida diktaator Putin selle ülekinnitatud legitiimsusega peale hakkab ning kuidas peaksid lääneriigid toimuvasse suhtuma.
16.03.2024 43 m
Ukraina Vabadussõja kriitiline kevad
Ukraina Vabadussõda on jõudnud kriitilisse seisu. Venemaa pressib kõigist suundadest peale, kasutades eelist relvastuses, moonas ja inimjõus. Ukraina armee paneb vastu, kuid tunneb suurt puudust laskemoonast ja relvastusest. Inimjõud on ukrainlastel samuti piiratud. Samas on Lääne relvaabi veniv ja Ukrainale piiranguid esitav. Ees ootavad väga rasked kevadkuud, kus Ukrainal tuleb teha kõik, et mitte lasta vaenlasel otsustavat edu saavutada. Eesti Välissuhete Nõukoja podcasti #maailmanaba uues episoodis analüüsivad olukord Raivo Vare, Harri Tiido ja vahetult enne lindistust Ukraina rindepiirkonnast naasnud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
03.03.2024 48 m
Taiwani valimiste geopoliitilised järelmid
Taiwani presidendi- ja parlamendivalimised, mis toimusid 13. jaanuaril, juhatasid sisse alanud aasta oluliste valimiste ahela., mis päädivad USA presidendivalimistega novembris ning mis võivad mõjutada rahvusvahelist julgeolekut rohkem, kui oskame hetkel veel ette näha. Milline oli taiwanlaste valik ning millises suunas võib areneda julgeolekuolukord Taiwani väinas ja millised võivad olla seejuures globaalsed mõjud, sellest arutlevad Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu Maailmanaba seekordses episoodis Harri Tiido juhtimisel Tallinna Ülikooli külalislektor Rüüt Kaljula, Taipeis elav Hiina-Taiwani ekspert Tauno Kelder ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
21.01.2024 53 m
2023. aasta maailmasündmused ja Eesti õppetunnid
#maailmanaba selle aasta viimases saates tehakse kokkuvõtteid sündmustest ja arengutest maailmas ning vastatakse küsimusele - mida Eesti õppis ja mida meie peaksime maailmas toimuvast uue aasta hakul silmas pidama. Harri Tiido vedamisel aitasid kokkuvõtteid teha Eesti Välissuhete Nõukoja juhatuse liikmed Toomas Hendrik Ilves, Meelis Kitsing, Vivian Loonela, Raivo Vare ja Marko Mihkelson.
23.12.2023 40 m
Venemaa lammutustegevus rahvusvahelistes organisatsioonides ja Eesti valikud
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba seekordses episoodis on tähelepanu keskmes Venemaa lammututstegevus rahvusvahelistes organisatsioonides. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon on Venemaa agressiooni tulemusel langenud sisuliselt kliinilisse surma, kus vähegi sisuline ja organisatsiooni aluspõhimõtteid järgiv tegevus on välistatud. Sama patiseisu näeme ÜRO julgeolekunõukogus. Venemaa ei varja, et tahab kasvõi jõuga muuta kehtivat maailmakorda. Milline on Lääne vastus ja millised on siin Eesti valikud, sellest arutlevad Harri Tiido juhtimisel suursaadik Sven Jürgenson, Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
10.12.2023 45 m
Kas sanktsioonid Venemaa vastu ikka töötavad?
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba seekordses episoodis on vaatluse all Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide mõju. Kas me saame olla rahul toimuvaga, kui Venemaa suudab sanktsioonide kiuste toota edasi tiibrakette ja droone, lasta välja rohkem suurtükimürske kui kogu Lääs kokku? Mis on Venemaad piiravate meetmete tulemuslikkus ja mida peaks tegema, et Vene agressiooni hinda tõsta, sellest räägivad Harri Tiido vedamisel Venemaad väga hästi tundvad analüütikud Raivo Vare ja Karmo Tüür. 
18.11.2023 35 m
Iisraeli-Hamasi sõja tagamaad
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhääling on jõudnud 30. episoodini. Seekordses saates on vaatluse all Lähis-Idas puhkenud Iisraeli-Hamasi sõda ja selle tagamaad. Miks hävis Iisraeli luure, milline on Venemaa ja Iraani roll selles sõjas, millised on võimalikud sõjastsenaariumid ja kui palju see mõjutab Lääne tähelepanusuutlikkust Ukrainale? Nendele ja teistele küsimustele vastavad stuudios Harri Tiido vedamisel Sven Mikser, Eerik-Niiles Kross ja Marko Mihkelson.
11.10.2023 45 m
Ukraina Vabadussõda: kas Lääs võib tõesti väsida?
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba seekordses episoodis on tähelepanu all Ukraina Vabadussõja vastupealetungi hetkeseis ning see, milline mõju võib ukrainlaste näiliselt aeglasel edenemisel olla Lääne toetuse püsimisele. Jutuks on ka paljuräägitud sõjaväsimuse kartus ning see, millist mõju võib Ukraina toetamisele avaldada USAs alanud presidendivalimiste kampaania. Stuudios on Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik, Riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross ja saatejuhina vestlust juhtimas Eesti Välissuhete Nõukoja juhatuse esimees Marko Mihkelson. 
29.09.2023 49 m
Kas sõda Taiwani pärast on vältimatu?
Kommunistliku Hiina eesmärk on saavutada täielik kontroll Taiwani üle hiljemalt aastaks 2049. Arvatakse, et president Xi Jinping soovib seda juba oma eluajal. Kuna 90 protsenti saare elanikest ei soovi muuta praegust status quo'd, siis ühinemine mandri-Hiinaga sõjajõudu kasutamata näib võimatuna. Milline on olukord praegu Taiwani julgeolekuga, millised arengud toimuvad vabaduse saarel ja mida peaks sellest järeldama Eesti, sellest räägivad Eesti Välissuhete Nõukoja podcasti #maailmanaba värskes episoodis Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja saatejuht Harri Tiido.
23.08.2023 37 m
Mis tegelikult juhtus NATO tippkohtumisel Vilniuses ja kuidas siit edasi?
#maailmanaba uues episoodis analüüsivad kaitseminister Hanno Pevkur, president Toomas Hendrik Ilves, Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik ja välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling koos saatejuht Harri Tiidoga, milliste tulemustega lõppes NATO tippkohtumine Vilniuses ja kuidas läheb siit allianss edasi. Mis saab Ukraina liikmelisusest ja kui turvaliselt saame meie pärast Vilniust ennast tunda?
13.07.2023 52 m
Wagneri mäss: kas Putini jalgealune kõigub?
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba värskes episoodis arutelvad Eerik-Niiles Kross, Raivo Vare, Marko Mihkelson ja Harri Tiido selle üle, mis tegelikult võis põhjustada Wagneri mässu, mis toimus selle taustal Venemaa võimukordiorides ja kuivõrd kahjustas see Putini absoluutsena näivat võimu.
04.07.2023 46 m
Kuhu ja kelle mõjutusel on teel Kesk-Aasia?
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba uues episoodis tuleb seekord juttu Kesk-Aasiast. Aastasadade jooksul suurvõimude kokkupõrkepiirkonnana on Kesk-Aasia ja seal asuvad riigid suurte muutuste keerises. Sealseid sisemisi arenguid ja geopoliitilisi mõjutusi Venemaa, Hiina ja lääneriikide suunalt analüüsivad Eesti suursaadik Astanas Toomas Tirs, endine suursaadik Heiti Mäemees, etnoloog ja antropoloog Aimar Ventsel ning saatejuht Harri Tiido.
02.06.2023 48 m
Kas Ukraina suudab tuua sõjas võiduka pöörde?
Alanud kevadsuvi kujuneb Ukraina Vabadussõjas edasisi sündmusi määravaks. Kauaoodatud Ukraina vastupealetung on peagi algamas. Sellele on seatud Läänes kõrgeid lootusi. Ukrainlased peavad tõestama, et suudavad lahinguväljal tuua nende kasuks muutuse. Samal ajal on rahusobitamine muutunud üha aktiivsemaks. Erinevatel motiividel on ettepanekuid tehtud Hiinast Vatikanini. Pingeid kruvib ka võitlus narratiivide pärast, mille üheks episoodiks oli ka salapärane "droonirünnak" Kremli pihta. Kõigil nendel teemadel arutlevad Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba uues episoodis Harri Tiido, Rainer Saks ja Marko Mihkelson. 
06.05.2023 47 m
Kas me oleme Gruusia kaotanud?
Viimaste aastate ja eriti kuude arengud Gruusia sisepoliitikas on teinud murelikuks kõik selle suurepärase rahva ja riigi sõbrad. Miks on läinud nii, et paljud on hakanud küsima - kas me oleme tõesti Gruusia kaotanud? Kas ja mida me oleme jätnud tegemata, et hoida Gruusiat veenval läänekursil ja mis ootab meid ees? Sellele ja teistele Gruusia arenguid puudutavatele küsimustele annavad Maailmanaba uues episoodis Harri Tiido juhtimisel vastuse Eerik Niiles Kross ja meie suursaadik Tbilisis Riina Kaljurand.
18.03.2023 47 m
Mis saab Moldovast?
Venemaa ei jäta jonni ning püüab oma impeeriumi haaret laiendada jõu ja kavalusega. Moldova on aastaid olnud Venemaa meelevallas, paljuski tänu külmutatud konfliktile Transnistrias ning riigi madalale arengutasemele. Mida me peaksime teadma viimastest ärevatest uudistest seoses võimaliku riigipöördega ning kuhu on Moldova ikkagi teel, sellest räägivad #maailmanaba uues episoodis Harri Tiido vedamisel Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, Eesti suursaadik Moldovas Ingrid Kressel, Eesti suursaadik Ungaris Raul Toomas ja Eesti Välissuhete Nõukoja juhatuse liige Merle Maigre.
17.02.2023 53 m
Mida toob 2023. aasta maailmapoliitikas?
Eesti Välissuhete Nõukoja podcasti #maailmanaba uues episoodis räägivad välispoliitika eksperdid Raivo Vare ja Andreas Kaju saatejuhi Harri Tiido taktikepi all sellest, millega jäi meelde lahkunud aasta ning mida oodata maailmapoliitikas alanud aastal. Vastuse leiavad küsimused, mida oodata, millele loota ja mida karta 2023. aastal.
06.01.2023 42 m
Venemaa infosõda läänemaailma vastu
Venemaa peab Lääne vastu lakkamatut infosõda juba aastakümneid. Selle eesmärgiks on samaaegselt oma elanikkonda manipuleerides ja infosulus hoides (näiteks ajalookäsitluste osas) rünnata avatud ühiskondi, neid polariseerida ja lõhkuda ning nõrgestada neid sel viisil vastupanu osutamast Venemaa imperialistlikele välispoliitilistele kavatsustele.  Seoses täiemahulise konventsionaalse sõjaga Ukraina vastu on toimunud aktiviseerumine ka infosõja rinnetel. Kus me narratiivide heitluses oleme ja mida peaksime teadma, et Vene inforünnete all paremini vastu pidada, sellest vestavad #maailmanaba uues episoodis Harri Tiido juhtimisel strateegilise kommunikatsiooni tippeksperdid Ilmar Raag ja Raul Rebane. 
13.12.2022 47 m
Kuhu liigub Hiina peale Xi Jinpingi võimu kindlustamist?
Eesti tuntud Hiina eksperdid Frank Jüris Eesti Välispoliitika Instituudist  ja Urmas Hõbepappel Tartu Ülikoolist analüüsivad Harri Tiido juhtimisel Hiina arengusuundi pärast skandaalset parteikongressi, kus Xi Jinping kindlustas oma ainuvõimu ning kus kõigi silme all alandati endist presidenti Hu Jintaod. 
29.10.2022 49 m
Kliimamuutused, julgeolek ja Eesti
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba uues episoodis tuleb juttu kliimamuutuste mõjust julgeolekule. Saatejuhi Harri Tiido vedamisel arutlevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela,  Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik Kaja Tael ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson selle üle, kui hästi me ikkagi oleme seda globaalprobleemi teadvustamas ning mida saame ja peame tegema, et kliimamuutustest tingitud turvariskid meid vähem riivaks.
02.09.2022 45 m
Ukraina Vabadussõja lõppmäng: kas Venemaa strateegiline lüüasaamine on võimalik?
Kuigi Ukraina Vabadussõda kestab veel pikemat aega ning lõplik lahendus selgub eeskätt lahinguväljal, siis juba praegu on oluline defineerida selle sõja lõppmäng. Sellest sõltub, millise strateegia ja poliitika valib läänemaailm Ukraina toetamisel ja Venemaa agressiooni tõrjumisel. Kas Venemaa strateegiline lüüassaamine on eesmärk ning kui on, siis mis peaks selleks juhtuma? Nendel teemadel arutlevad #maailmanaba 17. episoodis Harri Tiido, Indrek Kannik ja Marko Mihkelson.
27.05.2022 40 m
Kas Zelenskõi päästab läänemaailma liidrikriisist?
Toomas Hendrik Ilves, Liisa Past, Marko Mihkelson ja Harri Tiido arutlevad #maaailmanaba seekordses episoodis selle üle, miks nii palju räägitakse läänemaailma liidrikriisist ning kas sõda Ukrainas ja president Zelenskõi tegevus võivad siin mängida olulist rolli demokraatliku maailma liidrite selgroo leidmisel. Episood lindistati Aparaadio podcastifestivalil Tartus EBSi laval. 
30.04.2022 53 m
Kas Venemaal on eksklusiivne õigus tappa?
Rahvusvahelise õiguse tippeksperdid Eestis Lauri Mälksoo ja René Värk arutlevad #maailmanaba uues episoodis selle üle, kuidas määratleb rahvusvaheline õigus sõjakuriteod ning kas ÜRO vetoõigusega Venemaal on seeläbi justkui eksklusiivne õigus karistamatuks agressiooniks ja genotsiidiks. Vestlust juhib Harri Tiido.
15.04.2022 44 m
Ukraina Vabadussõda
#maailmanaba võtab seekord vaatluse alla Ukraina Vabadussõja erinevad tahud. Kogu maailma uueks muutva sõja tagamaid avavad Harri Tiido vedamisel Merle Maigre, Eerik-Niiles Kross ja Marko Mihkelson. 
05.03.2022 43 m
Eesti maailmas - kuhu me liigume?
#maailmanaba seekordseks episoodiks on Eesti Välissuhete Nõukoja esimesel sünnipäeval toimunud avaliku arutelu lindistus. Eesti Välispoliitika Instituudi direktori Kristi Raiki juhtimisel rääkisid peaminister Kaja Kallas ja president Toomas Hendrik Ilves kõige aktuaalsematel Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel.
24.02.2022 55 m
Hiina ja olümpiamängud
Seekordses #maailmanaba episoodis võetakse luubi alla Hiina rahvusvaheline tegevus olümpiamängude paistel. Saatejuhil Harri Tiidol aitavad teemat lahti harutada Eesti suursaadik Hiinas Andres Unga ning Hiinat hästi tundvad eksperdid Hannes Hanso ja Raivo Vare.
06.02.2022 43 m
Kas Venemaa blatnoi diplomaatia suudab lammutada Euroopa julgeolekuarhitektuuri?
2022. aasta on alanud süveneva julgeolekukriisiga Euroopas. Selle on tekitanud Venemaa  taastada oma kunagise impeeriumi piirid ja mõju ning muuta julgeolekukorraldust kogu Euroopas. Üha enam on Venemaa ametlik retoorika peegeldamas blatnoi ehk kuritegeliku maailma žargooni, millega üritatakse lääneriike ehmatada ja psühholoogiliselt survestada. Kas sellel võib olla edu  ja mida peaks Lääs vastu tegema, sellest arutlevad #maailmanaba seekordses saates Harri Tiido, Eerik Niiles Kross ja Marko Mihkelson. 
20.01.2022 43 m
Milline oli maailm 2021. aastal?
Aeg on teha aastast kokkuvõtteid. #maailmanaba  10. episood vaatab tagasi lahkuvale aastale koos saatejuhi Harri Tiido, EBSi rektori Meelis Kitsingu, Eesti Välispoliitika Instituudi juhi Kristi Raigi ja Eesti suursaadikuga Soomes Sven Sakkoviga. 
04.12.2021 51 m
Valgevene piirikriis - tants sõja ja rahu piirimail
Julgeolekuekspert Eerik Niiles Kross ja Eesti Välissuhete Nõukoja juhataja Marko Mihkelson arutlevad koos saatejuhi Harri Tiidoga selle üle, mis on Valgevene piirikriisi taust, millises suunas võiksid sündmused areneda ja kui suured Putini kõrvad kõige selle tagant välja paistavad.
18.11.2021 36 m
Mis on schröderiseerumine ja miks on Lääne poliitikud nii nõrgad?
Eesti endine president Tooma Hendrik Ilves ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson lahkavad Harri Tiido juhtimisel #maailmanaba 8. episoodis schröderiseerumise olemust, püüdes leida vastust küsimusele - miks on Lääne poliitikud nii altid anduma välisele mõjutustegevusele. Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas meie liitlaste poliitikute korrumpeerimine võib ohustada Eesti julgeolekut. 
22.10.2021 45 m
AUKUS ja selle mõju liitlassuhetele
Suurriigid on ronimas kollektiivselt üüratu püssirohutünni otsa. Maailmakorda muuta võiv konfliktioht on Hiina esiletõusuga üha kasvamas. Kas läänemaailm suudab ühtseks jääda ja senist, peamiselt iseenda kehtestatud reeglitel põhinevat korda kaitsta või ootab meid ees suurem raputus. Mida tähendab USA, Austraalia ja Ühendkuningriigi lepe (AUKUS) ja kuidas see mõjutab Eestile nii olulisi liitlassuhteid. Kõigest sellest arutlevad #maailmanaba uues episoodis saatejuht Harri Tiido, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. 
09.10.2021 51 m
Afganistani müsteerium: kas seda maad on üldse võimalik mõista?
Maailmanaba uues episoodis on tähelepanu all Afganistan. Talibani triumf, senise seadusliku valitsuse ja armee kiire kokkuvarisemine ning lääneliitlaste ülepeakaela lahkumine on vaid üks kild suurest puslest - Afganistani müsteeriumist. Miks ja kuidas jõuti siia ning milline saab olema Afganistani geopoliitilise lööklaine mõju rahvusvahelistele suhetele, sellest räägivad oma tööülesannete tõttu Afganistaniga vahetut kokkupuudet omanud Harri Tiido, Celia Kuningas-Saagpakk ja Ingvar Pärnamäe.
10.09.2021 55 m
USA on liitlaste jaoks tagasi, kuid kus ja kuidas
#maailmanaba viiendas episoodis on tähelepanu all USA presidendi Joe Bideni Euroopa turnee G7 ja NATO tippkohtumisest randevuuni Putiniga Genfi järve ääres. Bideni eesmärk oli süstida oma liitlastesse kindlust, et teistega arvestav USA on tagasi. Mida see tähendab, mida liitlastelt eeldab, mida nendel kohtumistel kokku lepiti ja mis võib kõigele sellele järgneda, selle üle arutlevad Eesti Välissuhete Nõukoja liikmed Jüri Luik, Marko Mihkelson ja Harri Tiido.
22.06.2021 47 m
Kas Lukašenka on lõplikult hulluks läinud ehk mis saab Valgevenest?
#maailmanaba seekordses saates esitatakse lihtne küsimus: kas Valgevene mittelegitiimne president Lukašenka on lõplikult aru kaotanud ning mis ikkagi saab sellest riigist? Kas Valgevene suudab jääda iseseisvaks või saavutab Venemaa oma strateegilise eesmärgi - liidab Valgevene vaikselt enda koosseisu? Saatejuht Harri Tiido esitab nende küsimustega väljakutse Eesti Välissuhete Nõukoja liikmetele, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhile Indrek Kannikule ja Eesti Välispoliitika Instituudi direktorile Kristi Raigile.
27.05.2021 38 m
Miks ei suuda Iisrael ja palestiinlased rahus elada?
#maailmanaba kolmas episood vaatleb Iisraeli ja palestiinlaste vahel taas lahvatanud konflikti juurprobleeme. Saatejuhi Harri Tiido vedamisel lahkavad teemat Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser ja ÜRO Eesti esinduses New Yorgis töötav arabist Peeter Raudsik. 
15.05.2021 35 m
Mida Putini Venemaa tahab - ärev kevad 2021
Eesti Välissuhete Nõukoja taskuhäälingu #maailmanaba teine saade vaatleb kõige aktuaalsemaid küsimusi seoses Venemaa sise- ja välispoliitiliste arengutega. Saatejuht Harri Tiido, Euroopa Välissuhete Nõukoja analüütik Kadri Liik ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson annavad oma vestluses hinnangu Putini Venemaa ambitsioonidele hirmudest kuumaks köetud kevadel 2021. Räägitakse Venemaa sisemistest suundumustest seoses sügiseste duumavalimistega, aga ka sellest, mida ja miks on Kreml kavatsemas ikkagi Ukraina ja Valgevene suunal ning kust liiguvad need Putini salapärased punased jooned.
26.04.2021 39 m
Mis on Eesti Välissuhete Nõukoda ja tema #maailmanaba?
#maailmanaba esimeses episoodis räägivad Toomas Hendrik Ilves, Marko Mihkelson, Merle Maigre, Liisa Past ja Eiki Berg sellest, kuidas ja miks lõid ärksad kodanikud Eesti Välissuhete Nõukoja. Vastuse saavad küsimused nõukoja tegevusest, Eesti inimese loomuomasest vajadusest tajuda muutuvat maailma ning kuidas nõukoja tegevus  rikastab meie välispoliitikat, rahvusvahelist ettevõtlust või lihtsalt igaühe teadmisi meid mõjutavast maailmast. Saatejuht on Harri Tiido.
15.04.2021 48 m