Kohtulood
Taskuhäälingusaade "Kohtulood" võtab fookusesse teemad, mis on kuulajale päriselt igapäevaelus olulised või ühiskondlikult huvipakkuvad. Kohtunike ja saatekülaliste arutelud aitavad selgitada, mõtestada ja mõista. Saatejuhid on kohtunikud Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev ja Villem Lapimaa.
Saatejuhid
Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev, Villem Lapimaa
Episoodid

Kui kohtusaalis või meedia vahendusel kohtub tavainimene kohtunikuga reeglina vaid rangelt ametlikus vormis, siis tegelikult on hulk mõtteid ja tundeid, mida erinevad kaasused kohtunikes igapäevaselt tekitavad. Seekordne saade on eriline, sest peamine fookus ei ole mitte teemadel, millega kohtunikud silmitsi seisavad, vaid kohtunikel kui inimestel endil. Kohtunike hingeelu ja lugusid karjäärivaliku kujunemisest on stuudiosse tulnud avama kolm kogenud Tartu Maakohtu kohtunikku: Margit Jõgeva, Hele Kaldma ja Gerty Pau. Saadet juhib Marek Vahing.

23.05.2024 50 m

Kuigi uuringud näitavad, et teadlikkus lähisuhtevägivallast on Eestis tõusuteel, on politseisse pöördumiste arv viimasel ajal kahanenud. Küsimusele, miks see nii on, otsivad seekordses saates vastuseid stuudiokülalised Kersti Kaljulaid ja Mairi Heinsalu ning saatejuht Liina Naaber-Kivisoo.

10.05.2024 53 m

Juunis otsustame, kes järgmised viis aastat Euroopa Parlamendis töötavad. Valimiste sõltumatus ja ausus on üks demokraatia alustala ning nende õigsuse eest vastutab Vabariigi Valimiskomisjon (VVK).

02.05.2024 54 m

Seekordses saates võetakse luubi alla olukord, kui kinnistu ja kodu on olemas, kuid soovitud kujul juurdepääsu sinna ei ole. Eriti maapiirkondades esile kerkiv probleem võib nõuda naabriga läbirääkimist, aga kui see ei õnnestu, siis millised on erinevad õiguslikud võimalused?

16.04.2024 44 m

Kevade saabudes on paras aeg heita pilk looduse poole ja seekordses saates tulebki juttu kohtu kaudu looduse kaitsmisest ning eelkõige keskendutakse lindudele. Saates räägivad Tallinna Halduskohtu kohtunik Pihel Sarv, Riigikohtu nõunik ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna teadur Kaarel Relve ja bioloogiadoktor Marko Mägi, kes töötab Tartu Ülikoolis linnuökoloogia teadurina ja Keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistina. Kuula Eesti kohtute põnevat „Kohtulugude“ saadet sellest, kuidas kohtus saavad kokku loodusseadused ja inimeste loodud seadused. Aga jutuks tuleb seegi, miks on lindude kaitseks oluline tagada raierahu, kui samal ajal hukkub ainuüksi Eestis kodukasside hambus 11 miljonit lindu aastas ning mida tuleb silmas pidada meretuuleparkide rajamisel.

13.03.2024 46 m
Kohtulugude podcasti uues osas räägivad Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand, Pärnu Maakohtu kohtunik Kadri Mälberg ja Uus Maa kinnisvarabüroo jurist ja juhatuse liige Karlis Kolk kinnisvarast ja sellest, kuidas nii ostja kui müüja ennast kaitsta saavad.
20.02.2024 39 m
Seekordses osas saab kuulaja teada, mida kujutab endast kohtueelne menetlus, kuidas politsei algfaasis kuritegusid uurima asub ning millist rolli mängib tõendite kogumisel kohtunik. Samuti selgub, kas hirmul, et kõiki kuulatakse pealt, on tõepõhi all ning kas kohtunik mõistab inimese süüdi juba siis, kui annab jälitustegevuseks loa.
07.02.2024 1h 7 m
Taskuhäälingu Kohtulood seekordses saates tuleb juttu tööõigusest. Saatekülalisteks on Prisma Peremarketi personalijuht Maren Penu ja Soraineni advokaadibüroo nõunik, vandeadvokaat ja tööõigusele spetsialiseerunud Pirkko-Liis Harkmaa. Saadet juhib Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo.
31.01.2024 47 m
Igas ettevõttes, organisatsioonis, aga ka inimestel eraisikutena tekib aastate jooksul palju intellektuaalset omandit, millel on kindel väärtus. Aina kiiremini digiteeruvas maailmas on äärmiselt oluline teada, kuidas sellist omandit õigesti kaitsta, et seda ei saaks kõrvalised isikud enda huvides ära kasutada. Saates arutavadki intellektuaalomandi probleemide üle saatejuht, tsiviilkohtu kohtunik Kai Härmand ja Palladium Advokaadibüroo vandeadvokaat Elise Vasamäe.
21.12.2023 42 m
Kohtulood podcasti tänases osas räägivad Tallinna halduskohtu kohtunikud Tristan Ploom ja Kadri Sullin ning õiguskantsleri kantselei vanemnõunik Aigi Kivioja Eesti laste ja noorte hariduse põhiprobleemidest, millega nende poole kõige rohkem pöördutakse. Viimastel aastatel on number üks probleem olnud lasteaiakohtade tagamine omavalitsuse poolt. Samuti on sellel aastal suuremat tähelepanu pälvinud koolivõrgu korrastamisega seotud vaidlused, seda peamiselt just ühe omavalituse näitel. Lisaks on viimastel aastatel tõstatunud terav probleem seoses tugispetsialistide, eelkõige logopeedide puudusega. Kuula, kuidas neid ja veel paljusid teisi hariduse kättesaadavusega seotud probleeme käsitleda ja lahendada, Kohtulood podcastist.
05.12.2023 47 m
Kohtulood podcasti tänase osa teema on natuke provokatiivne – nimelt arutatakse teemal, miks vabastatakse kurjategijaid vangistusest ennetähtaegselt. Saatejuht on Harju Maakohtu kohtunik Merit Bobrõšev ja tema külalisteks kliinilise kohtupsühholoogi eripädevusega kliiniline psühholoog Mari-Liis Mägi ja Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Erkki Hirsnik. Asjatundjad arutavad teemal, mis üldse peame arutama kurjategijate ennetähtaegse vabastamise teema üle, mida näeb ette vastav seadus, kuidas kasutatakse ja saaks veel paremini kasutada taasühiskonnastamise meetmeid ja palju muud huvitavat.
17.11.2023 48 m
Kohtulood podcasti seekordses osas arutavad Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo, Pärnu Maakohtu kohtunik Agle Lauren ja MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas juht Anne Haller lastest, vanematest ja nendega seonduvatest vaidlustest. Kui palju peaks vanem lapsele elatist maksma? Kui sageli tuleb ette, et vanemad on omavahel nii tülis, et laste huvid lükatakse tagaplaanile? Kuidas toimib perelepitus ning missugust rolli mängib kohtuotsuses lapse arvamus?
24.10.2023 46 m
Millist kurja noored on teinud? Miks nad oma eluga puntrasse satuvad? Kuidas nad on pidanud vastutama? Millist väärkohtlemist on noored talunud ning kuidas kohus ja riik on neid aidanud? Nende küsimuste üle arutavad „Kohtulood“ teises saates Tartu Maakohtu kohtunik ja saatejuht Marek Vahing koos kolleegi Rutt Teeveeri ja prokurör Raul Heidoga.
04.10.2023 54 m
Kohtulood podcasti esimeses saates arutavad Harju Maakohtu kohtunikud Kai Härmand ja Anna Liiv ning võlanõustaja Evelyn Eichhorst selle üle, kes ja miks võlgu jäävad, annavad näpunäiteid, kuidas olukorrast välja tulla ning tõdevad, et vahel võib saamata laen olla parim lahendus.
21.09.2023 44 m