Kohtulood
Taskuhäälingusaade "Kohtulood" võtab fookusesse teemad, mis on kuulajale päriselt igapäevaelus olulised või ühiskondlikult huvipakkuvad. Kohtunike ja saatekülaliste arutelud aitavad selgitada, mõtestada ja mõista. Saatejuhid on kohtunikud Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev ja Villem Lapimaa.
Saatejuhid
Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev, Villem Lapimaa
Episoodid
Miks lastakse kurjategijaid ennetähtaegselt vangistusest välja?
Kohtulood podcasti tänase osa teema on natuke provokatiivne – nimelt arutatakse teemal, miks vabastatakse kurjategijaid vangistusest ennetähtaegselt. Saatejuht on Harju Maakohtu kohtunik Merit Bobrõšev ja tema külalisteks kliinilise kohtupsühholoogi eripädevusega kliiniline psühholoog Mari-Liis Mägi ja Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Erkki Hirsnik. Asjatundjad arutavad teemal, mis üldse peame arutama kurjategijate ennetähtaegse vabastamise teema üle, mida näeb ette vastav seadus, kuidas kasutatakse ja saaks veel paremini kasutada taasühiskonnastamise meetmeid ja palju muud huvitavat.
17.11.2023 48 m
Millest lähtuda lapse hooldusõigust ja elatist puudutavates vaidlustes otsust tehes?
Kohtulood podcasti seekordses osas arutavad Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo, Pärnu Maakohtu kohtunik Agle Lauren ja MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas juht Anne Haller lastest, vanematest ja nendega seonduvatest vaidlustest. Kui palju peaks vanem lapsele elatist maksma? Kui sageli tuleb ette, et vanemad on omavahel nii tülis, et laste huvid lükatakse tagaplaanile? Kuidas toimib perelepitus ning missugust rolli mängib kohtuotsuses lapse arvamus?
24.10.2023 46 m
Kas ja kuidas saab aidata seadusega pahuksisse sattunud noori?
Millist kurja noored on teinud? Miks nad oma eluga puntrasse satuvad? Kuidas nad on pidanud vastutama? Millist väärkohtlemist on noored talunud ning kuidas kohus ja riik on neid aidanud? Nende küsimuste üle arutavad „Kohtulood“ teises saates Tartu Maakohtu kohtunik ja saatejuht Marek Vahing koos kolleegi Rutt Teeveeri ja prokurör Raul Heidoga.
04.10.2023 54 m
Kes on keskmine võlgnik ja mida ta enda heaks teha saab?
Kohtulood podcasti esimeses saates arutavad Harju Maakohtu kohtunikud Kai Härmand ja Anna Liiv ning võlanõustaja Evelyn Eichhorst selle üle, kes ja miks võlgu jäävad, annavad näpunäiteid, kuidas olukorrast välja tulla ning tõdevad, et vahel võib saamata laen olla parim lahendus.
21.09.2023 44 m