Kust sa, lilleke, siia said?

"Kust sa, lilleke, siia said?" on uudishimulikule inimesele mõeldud vestlussaade, milles käsitletakse meie igapäevaelu saatvaid nähtavaid ja nähtamatuid ühiskondlikke protsesse. Kutsume kuulajat kaasa sukelduma teemade sügavustesse, kuid teeme seda mõnusalt ja kergelt, sest teadmised ei ole raskus, vaid vabadus.

Saatejuht
Laura Kurs
Episoodid

"Kust sa, lilleke, siia said?" kutsus seekord külla jällegi kaks külalist. Saatejuht Laura Kursiga tulid mõtteid vahetama politseikapten Maarja Punak ning kliiniline psühholoog Dagmar Ainsoo.

Teema ei ole kergemate killast, kõneldakse nimelt ahistamisest. Nii ahistavast käitumisest kui seksuaalsest vägivallast. Vaatluse alla võetakse teadlik ahistav käitumine kui teise inimese turvatunde haavamine teadmatusest. Ühtlasi avatakse seda, mil moel avalikkus ahistamisjuhtumeid käsitleb ning kellele seejuures kahjuliku käitumise eest vastutus asetatakse. Keel loob reaalsust ning kui ahistamis- ja vägivallajuhtumeid kirjeldada kui "leidis end olukorrast" või "sattus skandaali", pisendame ohvri suhtes alandavat käitumist millegi juhuslikuna. Seda aga vägivald ei ole. Ka vägivald, olgu vaimne või füüsiline, on tihti just nimelt struktuurne.

Ühtlasi vaadeldi "ideaalse ohvri" nähtust ning millest tuleb see, et me enda või teiste suhtes kahjulikku käitumist tihti ära ei tunne ja seda normaalsusena aktsepteerime. Kutsume kaasa mõtlema ning endagi elule kuuldut peegeldama!

Kui sina oled otseselt või kaudselt kokku puutunud ahistamise või vägivallaga, siis Sotsiaalkindlustusameti "Abi vägivalla ohvritele" (Abi vägivalla ohvritele | Sotsiaalkindlustusamet) lehelt leiad loetuelu vajalikest kontaktidest. Murega ei pea jääma üksi.

17.05.2024 1h 17 m

Kui seni on eelnenud igale "Kust sa,lilleke, siia said?" episoodile umbes nädalajagu eeltööd, siis seekord istus saatejuht Laura Kurs maha 20-aastase Emma ning 22-aastase Eliisega, et lihtsalt jutustada.

Täiesti ilma ettevalmistuseta saade muidugi ei valminud. Eelnevalt mõeldi üheskoos läbi olulisimad teemad, mis noortel praegu südamel ning saates said külalised üllatusena teada, millised siis valituks osutusid. Põhjus, miks seekord stuudios sellised külalised koha sisse võtsid peitub aga avalikus ruumis lendlevatest eelarvamustest lumehelbekeste või teisisõnu Gen Z põlvkonna suhtes. Nii pidas saatejuht õiglaseks kutsuda endaga jutustama kaks selle põlvkonna esindajat, et illustreerida, mil moel noored vanematest hoopis nutikamad, avatumad, julgemad ning kaastundlikumad on. Emma ja Eliise rääkisid näiteks laste saamise soovist, mõtisklesid kaasava hariduse, tuleviku majandusmudelite kui vaimse tervise üle, kirjeldasid oma tööeetikat ning paljut muud. Soovitame soojalt kuulata, tegemist on helge,lootusrikka ning üllatava osaga!

29.04.2024 1h 28 m

Seekordne "Kust sa, lilleke, siia said?" episood on sündinud koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, kellega saatetegijatel ühiseks sooviks vaadelda naiste hakkamasaamist akadeemias ning just nimelt loodus- ja täppisteaduste erialadel. 

Üheskoos saatekülaliste Brenda Penti ning Piret Karroga arutleti teadusmaailmas valitsevate stereotüüpide üle, kas poisid on tõepoolest matemaatikas nupukamad kui tüdrukud ning mil moel teatud ootused nii poiste kui tüdrukute suhtes neid minapildi kujunemisel ja tulevikku puudutavate otsuste osas negatiivselt mõjutavad. 

Niisamuti kõneles saatejuht Laura Kurs enda kogemusest tehnoloogias ja poliitikas ning jahmatavaid, kuid see-eest ka innustavaid ja lootusrikkaid näiteid oli teisigi. Üheskoos tõdeti, et vaatamata teatud raskustele, on Eesti siiski tõeliselt äge koht, kus toimetada ja elada ning nii nagu IT-s, peavad tüdrukud julgema ka inseneerias uks jalaga lahti lüüa ning oma koha uhkuse ja enesekindlusega selles vallas võtma. Head kuulamist!

15.04.2024 1h 19 m

Seekordses "Kust sa, lilleke, siia said?" osas võtab saatejuhi Laura Kursi kõrval salvestuslaua taga koha sisse koreograaf ja luuletaja Sveta Grigorjeva. Sveta on pärjatud nii kirjandus-, teatri- kui mitme muu preemiaga ja ühtlasi sidlistatud ka fuuriaks.

Miks see nii on, et julged ja silmapaistvad naised peavad hakkama saama tihtilugu ebaproportsionaalse kriitikaga ning mille ilming see ühiskondlikult on? Niisamuti võetakse luubi alla meie harjumuspärased mustrid, hirm neist välja mõelda ning mil moel see ühtlasi Eesti inimese ellujäämisinstinktiks kujunenud on. 

Arutletakse ka kunsti eesmärgi üle teemasid problematiseerida, norme kahtluse alla seada ning mil moel sünnitab vaikimine totalitarismi. 

Teemad on rasked ja käsitlus kerge, ootame kaasa mõtlema!

01.04.2024 1h 39 m

Seekordses "Kust sa, lilleke, siia said?" saates on külas rahvastikudemograaf Alis Tammur. Üheskoos heidetakse pilk sündimuse andme- ning analüüsikulissidesse ning püütakse ühiselt veedetud tunni jooksul saada ülevaade sellest, mis ja kuidas sündimust mõjutab, kas toetusi peaks olema rohkem või vähem ning kes on ikkagi süüdi, et Eestis nii vähe lapsi sünnib. Kas mehed, naised või üldse poliitikud? Loodame, et tänane vestlus avab kuulajale sündimuse mitmetahulisust ning nagu alati - ootame teid mõtteid kaasa ragistama. Head kuulamist!

18.03.2024 1h 13 m

Seekordses saates vestleb "Kust sa, lilleke, siia said?" saatejuht Laura Kurs professionaalse dominatrixi Alinaga, kes lahkab muuhulgas oma elukutsega kaasas käivaid valearusaamu ja eelarvamusi. Mis aga kõige olulisem - vestluses kooritakse kiht kihi haaval maha häbi inimeste väga erinevatelt soovidelt ning julgustatakse kuulajaid mitte pelgama end avastada. Kas fetišid ning kiiksud tulenevad lapsepõlves läbi elatud traumadest või on tegemist tavapärase seksuaalse enesemääratlusega, kuuled saates!

04.03.2024 1h 11 m
"Kust sa, lilleke, siia said?" teise osa külalised on tserebraalparalüüsiga Kristel Nurme ja spinaalse lihasatroofiaga Hendra Raud, kellega vaadeldakse keskmise inimese piiratud arusaamasid seksuaalsusest, mil moel mõjutavad ühiskondlikud eelarvamused erivajadusega inimesest erivajadusega inimest ennast ning miks nähakse puudega inimest lapsena. Muuhulgas tuleb välja, et erivajadusega inimene ei näe elus takistusena oma puuet, vaid hoopis ümbritsevat keskkonda ning milline roll on haridusel ja popkultuuril erivajaduse normaliseerimisel. Head kaasamõtlemist!
19.02.2024 1h 16 m
„Kust sa, lilleke, siia said?“ esimese saate külaline on mitmekesisuse koolitaja ning kultuuriuurimise taustaga Greta Roosaar, kellega on arutluse all pea kõik ilu- ning dieeditööstust puudutavad aspektid. Mil moel meie arusaamasid ilust ning ihaldusväärsusest vormitakse, kas kehaesteetika on vaid isiklike eelistuste küsimus ning kas tänases ühiskonnas on võimalik ilutrendidest puutumata jääda, on need küsimused, mille üle saatejuht Laura Kurs ning Greta Roosaar arutlevad. Head kaasamõtlemist!
05.02.2024 1h 27 m