Sisuturundus
TalTechi podcast
Paljude jaoks on käes küsimuste, valikute ja otsuste aeg. Kuhu ülikooli Sa edasi lähed? Mida õppima? Tallinna Tehnikaülikooli podcastide seeria aitab Sul otsustada ja nii mõnelegi suurele küsimusele vastuse leida.
Saatejuht
Kristjan Hirmo
Episoodid
Värskes TalTechi podcast’i episoodis räägiti teemal „teadlasest ettevõtjaks“ ja TalTechi DeepESTi hargettevõtete programmist. Saates olid külas programmi ja TalTechi uusettevõtluse keskuse juht Kaisa Hansen, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop ning TalTechi insener ja teadlane Heigo Mõlder. Saatejuht on Kristjan Hirmo.
27.09.2022 34 m
Kolmanda hooaja värskes TalTech’i podcast’is võetakse ette materjalid ehk kõik need toormed, millest maailmas asjad koosnevad. Ning eks meid kõiki huvitab küsimus - kas on võimalik, et mõni materjal saab lihtsalt otsa? Et ei saa enam valmistada autoakusid, väärispuidust mööblit, plasttoole või kududa kindaid?
09.06.2022 46 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i uues osas häälestati ennast keerulise teema ehk kriiside lainele. Kriisid on viimase paari aasta jooksul meid kõiki puudutanud ning oskuslik kriisijuhtimine peaks kuuluma iga juhi ja organisatsiooni põhioskuste hulka. Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi ärikorralduse instituudi dotsent Karin Reinhold ning sama instituudi vanemlektor Aive Pevkur. Saates käsitleti kriisijuhtimise erinevaid tahke ning külalistel oli kaasas käsiraamat väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ja nende juhtidele.
26.05.2022 37 m
Tallinna Tehnikaülikooli kolmanda hooaja värske podcast viib kuulajad planeet Maa piiridest väljapoole, sest seekord ei tule juttu pelgalt ühest erialast või teaduskonnast, vaid laiemalt kosmosest. Mis on TalTechil sellega täpsemalt pistmist?
24.05.2022 27 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i uues osas arutleti rakendusliku majandusteaduse õppekava olemuse ja võimaluste üle. Kuna TalTechi õpe on tervikuna rajatud interdistsiplinaarsusele, annab juba niigi laia perspektiiviga õppekava rohkelt täiendavaid võimalusi teistest teaduskondadest lisateadmiste hankimiseks.
05.05.2022 28 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is arutleti meditsiinitehnika ja -füüsika magistriõppekava olemuste ja võimaluste üle. Tehnilise ja väga aktuaalse õppekava lõpetaja suudab pädevalt orienteeruda nii tehnoloogia kui inimese anatoomia valdkonnas.
04.05.2022 33 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i uues osas võeti fookusesse ingliskeelne ärijuhtimise alane magistriõppekava, mis meelitab oma laiade võimaluste tõttu ligi tudengeid ka lähiriikidest ning isegi Aasiast ja Aafrikast.
03.05.2022 23 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i uues osas räägiti taas kord väga tehnilisest valdkonnast ehk robootikast. Paljudele võib kõlada mõneti üllatavalt, et robootika on õppekava tasandil kokku pandud tootearendusega, kuid tegelikult on kõik väga loogiline – tootearendust vajavad lisaks kõigele muule ju ka keerulised tehnikavidinad ja -masinad.
28.04.2022 38 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas arutleti valdkonna üle, millega iga inimene elus ühel või teisel määral tegelenud on – äri. Müünud, ostnud ja vahetanud oleme me kõik, ometi pole me kõik ärinduse spetsialistid ega ärijuhid. Kuidas selleks saada? Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi majandusteaduskonna ärinduse õppekava programmijuht Tarvo Niine ja ärinduse eriala tudeng Kristina Laurits.
26.04.2022 39 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is arutleti äriinfotehnoloogia õppekava üle, mida saab õppida nii bakalaureuse- kui magistriõppes. Keerulise sisuga õppekava olemust lahti seletada on iseenesest kerge – äriinfotehnoloogia alla käivad kõik äritegevust soodustavad rakendused ja programmid.
21.04.2022 31 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas räägiti materjalitehnoloogia õppimisest ja sellest, kui olulisel määral see meie igapäevaeluga seotud on. Materjalitehnoloogia eriala lõpetajad omavad laiapõhjalisi teadmisi nii materjalide kui ka reaalainete vallas ning sügisel avatavas õppekavas on lisaks ka uusi, sh. ringmajandusega seonduvaid õppeaineid.
19.04.2022 28 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is räägiti TalTechi uuest õppekavast nimega Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia, mis kombineerib inseneeria, loodusteadused ning üha vajalikumaks muutuvad digioskused kokku ühte praktilisse paketti. Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi meresüsteemide instituudi direktor Rivo Uiboupin ja geoloogia instituudi direktor Olle Hints.
14.04.2022 29 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is räägiti kahest erinevast ehitusinseneri õppekavast, mis kuuluvad mõlemad kõige suurema tööturu nõudlusega erialade hulka. Nagu teada, reguleerivad nõudlus ja pakkumine hinda ning selles kontekstis ka palka.
14.04.2022 33 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcasti uues osas võeti fookusesse mehhatroonika eriala olemus ja praktilised väljundid tööturul. Ilma mehhatroonikata tänapäeva elu juba ette ei kujutaks ning seega pole ka üllatav, et töövõimalustest erialalõpetajatel puudust ei tule, sama lugu erinevate spetsialiseerumisvõimalustega, sest mehhatroonika rakendusvaldkond on äärmiselt lai.
14.04.2022 28 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas räägiti õigusõppest, mida on võimalik TalTechis lisaks rohketele tehnoloogiaerialadele õppida. Majandusteaduskonna alla kuuluvas õigusinstituudis saab õppida erinevaid õigusvaldkondi nii eesti- kui inglise keeles. Milline on täpsemalt TalTechi õigusõppe suunitlus ja kasutegurid?
07.04.2022 28 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’is arutleti logistika kui valdkonna määratluse ja tähtsuse üle. Traditsiooniliselt on logistikaks nimetatud kaupade liikumist punktist A punkti B, kuid tänaseks on tegu oluliselt laiema mõistega, mille taga on lisaks materjalidele ka väärtusliku informatsiooni ja rahaliste vahendite liikumine.
05.04.2022 31 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i uues osas räägiti meid kõiki vältimatult ja igapäevaselt mõjutavast valdkonnast ehk riigivalitsemisest. Kuidas meie riik tervikuna toimib, eriti tänase julgeolekupoliitilise olukorra, energiakriisi ja pandeemia kontekstis? Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi majandusteaduskonna Ragnar Nurkse instituudi vanemteadur Veiko Lember. Pika ja väärika ajalooga majandusteaduskond koondab endas nelja õppe- ja teadustöö valdkonda: on majandus, ärindus, õigus ja avalik haldus. Ragnar Nurkse instituut just avaliku haldusega tegelebki, kuid tihedaid kokkupuutepunkte on neil ka kõikide teiste instituutidega.
31.03.2022 39 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i seekordses episoodis on saatejuht Kristjan Hirmol külas tudeng Engel-Mari Mölder, kes õpib magistris e-riigi tehnoloogiaid ja teenuseid. Õpingute kõrvalt lööb ta aktiivselt kaasa tudengielus
28.03.2022 34 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’is arutleti erinevate karjäärivõimaluste üle, mis IT-teaduskonnas õppimise vägagi perspektiivikaks muudavad. Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi IT-teaduskonna informaatika õppekava programmijuht Ago Luberg ja informaatika eriala 3. kursuse tudeng Kristjan Kõiv.
24.03.2022 43 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas räägiti karjääriplaneerimisest ning sellega seonduvatest praktikaprotsessidest. Praktika näol on ühest küljest tegu sujuva üleminekuga tööturule, teiselt poolt aitab see õpitud teooriat praktilise elu kontekstis paremini analüüsida.
22.03.2022 32 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i järjekordses osas räägiti peamiselt hariduse omandamisega seostatavast magusast teemast nimega stipendiumid. Mis toimub stipendiumite köögipoolel ning kui palju ollakse teadlik võimalustest, kellel ja millistel tingimustel stipendiumite saamiseks lootust on?
17.03.2022 24 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i järjekordses episoodis arutleti inseneri elukutse olulisuse ja erinevate spetsialiseerumisvõimaluste üle. Lihtsustatud arusaam, et insener on justkui lukksepp, pole veel täielikult kadunud, kuid õnneks mõistetakse inseneeria tähtsust meie eludele ja riigi majandusele üha enam.
15.03.2022 27 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i seekordses epsioodis on külas Mereakadeemia tudeng Taavi Tamm, kes sai vabariigi aastapäeva eel pärjatud TalTechi aasta tudengi tiitliga.
10.03.2022 27 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast võtab oma järjekordses saates fookusesse suurema osa meie planeedist hõlmava osa ehk mere, merekaubanduse ja sellega seonduva. Millist mõju see meie igapäevaelule omab?
08.03.2022 40 m
Kolmandat hooaega alustanud Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast võtab fookusesse pika ja väärika ajalooga, ent hiljuti värskenduskuuri läbinud toidutehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõppekavad, mis võimaldavad kõike toiduga vähegi seonduvat süvitsi teaduslikul tasandil uurida.
22.02.2022 35 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcastis kolitakse sel korral vähemalt ühe jalaga Kuule. Kaks saatekülalist tutvustavad enda ülikooli ja Euroopa Kosmoseagentuuri koostööl ettevalmistatavat projekti, mille tulemusel valmivad päikesepaneelid Kuu peal ning Kuul leiduvatest ressurssidest.
16.02.2022 36 m
Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi loodusteaduskonna vanemlektor Kristel Vene, kes on täpsemalt toidu- ja lõhnateadlane. Kui toiduteadlase tegevusvaldkond on tavalisele inimesele üldjoontes arusaadav, kõlab lõhnateadlane vaat et palju põnevamalt ja intrigeerivamalt. Millega ta tegeleb? “See on päris põnev valdkond, ega lõhnateadlasi Eestis väga palju ei olegi. Lõhnateadlane uurib toidu lõhna ja maitseid molekuli tasandil.
01.02.2022 41 m
Juba kolmandat hooaega alustav Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast jätkab rohelisuse lainetel. Küsimused ja probleemid roheenergia, energiatehnoloogia ja päikeseenergia kohta on täna aktuaalsemad kui kunagi varem. Mis on fossiilsete kütuste põletamise ja energia tarbimise tagajärjed pikemas perspektiivis?
20.01.2022 32 m
Tallinna Tehnikaülikool on ainus haridusasutus Eestis, milles käib uute tudengite avalduste vastuvõtmine peaaegu aastaringselt. Selline lahendus annab tudengitele võimaluse ülikooli paremini tundma õppida ja seejärel teha teadlik valik oma tulevikuks. Uueks kooliaastaks algasid TalTechis sisseastumised juba selle aasta alguses.
01.06.2021 30 m
TalTech’i ehitusjuhtimise ja ehitiste projekteerimise õppekava tudengid Mihkel Poga ning Eliise Joanna Kikas saavad viie aastase stuudiumi järel kohe magistrikraadi. Tegemist on ülikooli uue integreeritud õppekavaga, mille tulemusel astuvad ülikoolist ellu täieõiguslikud ehitusinsenerid.
01.06.2021 35 m
Igast kolmest uuest IT haridusega inimesest, kes Eestis tööpõllule saadetakse, kaks on pärit TalTechist. Igal aastal võetakse ülikooli vastu tuhatkond uut IT-tudengit, igal aastal lendab TalTechist tööturule nii 500-600 IT-eksperti. Pidevalt on seda ala TalTechis õppimas aga 3000 inimest. Need numbrid on kenad, kuid võiksid olla veelgi suuremad.
31.05.2021 28 m
Advokaadibüroo NJORD ning TalTechi Õiguse Instituut panid seljad kokku ja asutasid koostööprojekti nimega TalTech Legal Lab. Projekti eesmärk on koondada eeskätt tehnoloogiaõiguse arvamusliidreid ning nõustada nii Euroopa- kui ka maailmaüleseid projekte, mis nõuavad mitte ainult õigusalaseid teadmisi, vaid ka muude valdkondade kõrgetasemelist tundmist.
27.05.2021 22 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’is käisid külas Kaidi-Kerli Kärner ja Rando Härginen, kes on mõlemad avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõppe vilistlased. Mõnusalt hübriidne eriala andis neile nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi, mida enda igapäevatöösse üle tuua.
25.05.2021 29 m
„Sa võid olla ükskõik, kes sa tahad – su ainukeseks takistuseks oled ise. Mingeid piiranguid ei ole,“julgustab Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Helina Meier mitte loobuda mõttest minna kõrgkooli.
14.05.2021 23 m
Just seda soovitab TalTechi podcast’i külaline, majandusteaduskonna rakendusliku majandusteaduse õppekava vilistlane Kristjan Tamla, meenutades saates nii oma tudengipõlve kui karjäärikäike.
06.05.2021 30 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is räägib Kaarel Tehnikaülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse magistriõppe vilistlasena, kui oluline on eesmärgi saavutamisel tahe ja visadus. Spordi tegemine ja arenguhüpete poole püüdlemine, räägitakse, tuleb siin kindlasti kasuks, kui Kaarlil olid lood pisut teisti. „Kui sportlase karjääri lõpetasin, sain justkui nagu vabamalt õppida ja tulemused olid palju paremad,“ meenutab ta saates, tuues välja huvitava seiga, et suusahüppajana kaalu nimel pidevas näljas olemine jättis tema puhul nälga ka aju – mõte ei lennanud nii hoogsalt, kui oleks tahtnud.
03.05.2021 28 m
Ehkki kodumaa ülikoolid pakuvad ennekõike eestikeelset kõrgharidust, on võimalus valida ka ingliskeelseid õppekavasid. Võõrkeeles õppimine annab rahvusvahelise kogemuse ilma kodumaalt lahkumata ning on heaks hüppelauaks rahvusvahelisele tööturule või kõrgkooli suundumiseks, keeleoskusest rääkimata!
30.04.2021 20 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i järjekordses saates käis külas Testlio asutaja ja tegevjuht ning IT Kolledži edukas vilistlane Kristel Kruustük, kes rääkis oma ebatavalisest teekonnast tehnoloogiavaldkonda ning andis eriala valivatele noortele kasulikke nõuandeid.
28.04.2021 31 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i saates käis külas Bolt Foodi turundusjuht Liia Pjatakova. Turunduse spetsialiseerumisega ärinduse eriala lõpetanud Pjatakova rääkis oma armastusest numbrite ja suhtlemise vastu ning sellest, kuidas õnnestus tal leida unistuste töökoht ettevõttes, kuhu laekub keskmiselt üks CV minutis.
22.04.2021 24 m
Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonika vilistlane Kristjan Maruste ütleb, et teda viis antud eriala juurde soov tegeleda praktiliste asjadega, mitte õppida kuiva teooriat. Nii tekkis ka soov ja võimalus osaleda TalTechi tudengivormeli meeskonnas.
15.04.2021 27 m
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) podcast’i seekordses saates rääkis endine Wise insener ning idufirma Producement üks asutajatest Erko Risthein oma tudengiajast Tehnikaülikoolis, reaalainete olulisusest ning läbi enda idufirma võimalikult suure väärtuse loomisest.
09.04.2021 31 m
Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) käivitus eelmise aasta sügisel MBA magistriprogramm Ettevõtlik juhtimine. Kuigi õppekava on tugevalt seotud majandus- ja ärijuhtimisega, siis tegelikult ei pea erialast huvitatud tudeng olema varem majandust õppinud.
30.03.2021 25 m
Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i seekordses saates räägime materjalitehnoloogia õppimisest ja sellest, millist kasu sellest tõuseb nii sulle kui kogu maailmele. Räägivad õppekava programmijuht Tiia Palmus ja Katarina Kaleinikas, kes kõnealust eriala parasjagu õpib.
26.03.2021 20 m
Tõepoolest, elektrita ei teeks me tänapäeval midagi. Energeetikaga tegelemine ja spetsialistide väljaõpe saab tulevikus ilmselt üha olulisemaks. Õnneks saab TalTechis taastuvenergeetika spetsialistiks õppida.
22.03.2021 23 m
Tehnika alma mater’is Tallinna Tehnikaülikoolis on selleks mitmeid võimalusi alates sügavate traditsioonidega akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest kuni pisikeste rakukesteni tudengiklubides, kus pusitakse mõne tehnoloogilise küsimuse kallal, mis tuleviku inimeste elu paremaks teeks. Seejuures paneb kool õla alla ka ilma klubi põhikirja ette näitamata. Kui mõte hea, siis TalTech toetab.
05.03.2021 23 m
TalTechi podcast’i sarja teise hooaja 9. saates räägitakse praktilisest õppest Tallinna Tehnikaülikoolis. Räägivad praktikud – teenusedisainer ja õppejõud Jana Kukk ning digitaalse turunduse õppejõud ja ettevõttejuht Teet Torim, kes mõlemad on veendunud, et vähemasti nende valdkonnas on äsja trükikojast väljuv kätte võttes juba vana.
02.03.2021 26 m
Väikelaev on kuni 24 meetri pikkune alus ja Tehnikaülikooli laevaehituse eriala käsitleb nii lõbusõidualuseid kui ka piirivalves, päästetöödel ja paljudes muudes ülesannetes kasutatavaid töölaevu.
25.02.2021 24 m
Tänapäeva haiglad on üha rohkem varustatud kaasaegse ja keeruka meditsiinitehnoloogiaga. See tingib omakorda vajaduse vastava väljaõppe saanud spetsialistide järele, keda koolitab TalTechi meditsiinitehnika ja –füüsika õppekava.
22.02.2021 23 m
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis saab õppida masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimist. Eriala saab lüüa kaheks, üks on masinaehitus ja teine on energeetika. Õppekava lõpetanu on võimeline juhtima tehnoloogilisi protsesse ükskõik millises ettevõttes.
19.02.2021 19 m
Tallina Tehnikaülikooli majandusanalüüsi magistriprogramm õpetab nägema suurte ja keeruliste ökonoomiliste protsesside pisimaidki detaile ja panna need enda kasuks tööle.
17.02.2021 26 m