Sisuturundus
Olukorrast digiriigis
"Olukorrast digiriigis" annab iganädalaselt ülevaate Eesti digiriigis toimuvast. Saatekülalised on digiteenuste loojad ja arendajad, samuti valdkonna otsustajad ja eksperdid. Saate on tellinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.
Saatejuht
Tanel Talve
Episoodid

Hiljuti Google’i poolt tellitud uuringust selgus, et generatiivse tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt võib kümne aasta pärast suurendada Eesti aastast sisemajanduse kogutoodangut 3 miljardi euro võrra. Kas selline plaan on reaalsuses teostatav ning milliseid samme tuleks selleks astuda, räägib seekordses episoodis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete juht Ott Velsberg.

10.06.2024 51 m

Ega ilmaasjata levi arusaam, et andmeid võib mõista kui tänapäeva ajastu kulda. Kuigi Eestis on selle arusaama valguses juba suuri tegusid tehtud, annab nii riigisektoril kui ka eraettevõtetel veel palju edasi areneda. Andmemajanduse olukorrast, väljakutsetest ja tulevikusammudest on seekordses saates „Olukorrast digiriigis“ tulnud stuudiosse rääkima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonnast Kuldar Aas ning Kaarel Sepp.

03.06.2024 48 m

9. juunil valib Euroopa endale uue parlamendi. Eestis on võimalik oma hääl anda, juba 2005. aastast alates, ka elektrooniliselt. Selgitamaks, miks saab e-hääletamist usaldada, kui mitu kontrollkihti on süsteemil peal ja millal võiksime saada valida oma mobiiltelefonide kaudu, on stuudios RIA (Riigi Infosüsteemi Amet) valimiste valdkonna juht Alo Einla ja Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

27.05.2024 51 m

Reaalajamajandus on kui digitaalne ökosüsteem, kuhu kuuluvad muu hulgas innovatsioonid, nagu e-kviitungid, e-arved, andmepõhine aruandlus ja palju muud. Kuigi Eesti on hästi tuntud oma arenenud digiriigi poolest, on kohalikel ettevõtetel reaalajamajanduse vallas veel arenguruumi, leiavad seekordses saates külalised majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse osakonnast.

20.05.2024 46 m

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) on käsil suured arengud, kui sealsed teenused on kolimas automatiseerimisprogrammi Infra 3 peale. Kuna SMIT pakub infosüsteemide arendust ja haldust muu hulgas elupääste eest vastutavatele asutustele (PPA, Päästeamet ja Häirekeskus), on tegu olulise muutusega mitmes elutähtsas valdkonnas. Kas ja kuidas ka tavainimene seda muutust tajub, selgitavad seekordses saates SMIT-i valdkonna arhitekt Siim Vene ja valdkonna peaarhitekt Mart Järvi.

13.05.2024 52 m

Viimasel ajal võib sageli tunduda, et erinevate veebisaitide kasutatavad „küpsised“ ja muud andmetega seotud nõusolekud on kohustuslikud, et üldse teatud teenust kasutada. Tuleb välja, et päris nii see siiski ei ole ja valvsalt kontrollitakse andmete töötlemist avaliku sektori asutustes. Teemat avavad seekordses saates Regiina Sepp ja Stina Avvo majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.

06.05.2024 40 m

Digikeskkondades tegutsedes, tuntud suhtlusvõrgustikes suheldes ja ka riigiteenuseid tarbides anname reeglina vastavatele platvormidele ning asutustele õiguse meie andmeid töödelda. Sellise andmetöötluse valguses on viimasel ajal käibele tulnud uudsed terminid, nagu andmejälgija ja nõusolekuteenus. Mida need täpsemalt endast kujutavad, avab seekordses saates Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) andmevahetusosakonna juhataja Riho Kerge.

29.04.2024 44 m

Tuttav olukord, kus erinevate andmete riigile edastamiseks tuleb külastada erinevaid portaale ja suhelda mitme riigiasutusega, hakkab vaikselt minevikku jääma. Uueks lähenemiseks on targad sündmusteenused, mis liidavad mitu osateenust kokku üheks terviklikuks lahenduseks. Seekordses saates selgitavad sündmusteenusega seonduvat Kai Kallas Riigi Infosüsteemi Ametist ja Margarita Källo kultuuriministeeriumist.

22.04.2024 44 m

Andmed on tänapäeval juurdunud meie argiellu, et pakkuda mitmeid kasulikke võimalusi, millest veel mõni aeg tagasi mõeldagi ei osanud. Selleks, et erinevad asutused meie andmetega hoolikalt ümber käiksid ja et sellest meile endile praktiline kasu sünniks, on arendatud välja mitmeid innovaatilisi tööriistu. Neid tutvustab seekordses saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete taaskasutuse programmijuht Regiina Sepp.

15.04.2024 43 m

Palju kõneainet pälvinud küberkuritegevus on mingil moel jõudnud praeguseks ilmselt kõigi internetis toimetavate inimeste teadvusesse. Kes on aga nende kuritegude taga, milliseid riukalikke skeeme kasutatakse ja kuidas selliseid kuritegusid uuritakse? Sellest kõigest kõneleb seekordses saates keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Ago Ambur.

05.04.2024 47 m

Erinevate valdkondade ja kogu ühiskonna arengu valguses on oluline, et edasi areneks ka meie keel. Kui hetkel tegelevad keele arenguga veel füüsilised inimesed, siis kas tulevikus läheb see töö üle masinatele? Nii seda kui ka mitmeid teisi keelega seotud küsimusi käsitletakse seekordses saates, kuhu teemat on tulnud avama Eesti Keele Instituudi keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja Kadri Vare.

01.04.2024 47 m

Selleks, et riigil oleks võimalik pakkuda kodanikele kvaliteetsemaid ja mugavamaid teenuseid, tuleb eelnevalt koguda vajalikke andmeid. Kuidas riigiasutused praegu andmeid koguvad ja milles seisneb andmete ühekordse küsimise põhimõte, avab seekordses saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmehalduse projektijuht Kuldar Aas.

25.03.2024 55 m

Eestis on viimasel ajal üha enam hakatud rääkima digiteemadel, aga kuidas on seis Euroopas? Kui palju pannakse praegu digimuutustele rõhku Euroopa Liidu üleselt, räägib seekordses saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna nõunik Mait Heidelberg.

18.03.2024 50 m

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatusel valminud veebikursuste platvorm Digiriigi Akadeemia on ainulaadne keskkond, mis pakub vajalikke digiriigiga seotud teadmisi ning oskusi e-õppe vormis. Platvormi esmane eesmärk on lahendada avalikus sektoris tõstatuvaid küsimusi, kuid vajalikku teavet ja praktilist kasu pakub see igale kodanikule. Täpsemalt tutvustavad platvormi seekordses saates digiriigi arengu osakonna juht Kristi Hunt ja Digiriigi Akadeemia projektijuht Hendrik Roland Helm.

11.03.2024 50 m
Seekordses taskuhäälingu „Olukorrast digiriigis“ saates tuleb juttu lahendustest, mis aitavad ettevõtetel paremini konkurentsis püsida. Saadet juhib Tanel Talve ja külas on Edward Rebane – SEB Baltikumi digitaalse panganduse juht.
28.02.2024 37 m
Tuleb välja, et tehisintellekt on olemas olnud juba aastakümneid. Digimaailma hoogsa arengu tulemusel on tänaseks järele jõudnud ka muu vajalik tehnoloogia selleks, et kasutada juba praegu ning planeerida ka tulevikuks nutikaid tehisarul põhinevaid lahendusi. Kuidas kavatseb Eesti selles valdkonnas ülejäänud maailmaga sammu pidada või ehk isegi juhtrolli astuda, räägib seekordses saates Kristel Kriisa Riigi Infosüsteemi Ametist.
26.02.2024 48 m
Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) hiljuti avaldatud küberturvalisuse aastaraamatust selgub, et kurjategijad said erinevate pettuste kaudu Eesti inimestelt eelmisel aastal kätte üle 8 miljoni euro. Lisaks on tõusnud rekordtasemele poliitilise taustaga rünnakud riigiasutuste suunas. Kuidas kaitseb avalik sektor end praegu küberrünnakute eest ning millele peaksid senisest enam tähelepanu juhtima kohalikud ettevõtted, räägib saates RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm.
19.02.2024 43 m
Selleks, et muuta avalikud teenused kättesaadavamaks ja ühtsemaks, on riik võtnud olulise prioriteedina ette personaalse riigi visiooni arendamise. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigiteenuste juht Kaili Tamm selgitab seekordses saates „Olukorrast digiriigis“ lähemalt, mida personaalne riik endast kujutab ning kuidas see inimeste elu mugavamaks hakkab muutma.
12.02.2024 43 m
Eesti kui e-riigi maine on maailmas tugev, aga kohal püsides arengut ei toimu. Nüüd on tehisintellekti näol mängu tulnud uus tegur, mis annab soodsa võimaluse meie riigil teha järgmine tiigrihüpe. Miks on just praegu selleks õige hetk, selgitab avasaates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilves.
29.01.2024 1h 2 m